Aký je rozdiel medzi povodňou a záplavou?

Z pohľadu poistenia povodeň a záplava patria medzi živly, aj keď znamenajú niečo iné. Vysvetlíme vám rozdiel.

Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. Pri povodni rýchlo tečúci prúd vody strháva so sebou všetko, čo mu stojí v ceste. Napríklad, keď sa pretrhne hrádza, alebo po lejakoch sa potok zmení na dravú rieku.

Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi. Počas záplavy sú nehnuteľnosti aj hnuteľné veci ohrozené zvýšenou hladinou vody.

Aj keď povodeň a záplava nie je to isté, poisťovne obe tieto riziká majú zahrnuté v poistení majetku – živel.

 

Pri búrkach zatopenie domov môže mať rôznu formu. Okrem priameho zatopenia vodou, problémy môže spôsobiť aj upchatá kanalizácia či dažďové rúry, ktoré zalejú pivnice a chodby v domoch. Vytopenie môže nastať aj v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. Napokon problémom je aj vniknutie zrážok cez porušenú strechu, obvodový plášť domu či otvorené okná.

Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo záplavou aj na škody spôsobené náplavou sutín.

Dôležité je uvedomiť si, že pri škodách spôsobených vodou zvyčajne dochádza k poškodeniu nehnuteľnosti aj domácnosti. Napríklad poškodenie nehnuteľnosti sú navlhnuté steny, podmyté základy, poškodená elektroinštalácia… Za poškodenú domácnosť sa zas považuje zničený nábytok, koberce, spotrebiče, …

Preto je dôležité mať poistenú nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť.

Ak vašu obec zaplavila voda, alebo sa ňou prehnala povodeň a poškodila vám auto, škodu si môžete uplatiť z havarijného poistenia.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *