Klasické cestovné poistenie zahŕňa úhradu liečebných nákladov v zahraničí, ktoré môžu klientovi vzniknúť pri úraze alebo ochorení.

Ako delíme cestovné poistenie:

 • Krátkodobé – klient si určuje presné dátumy poistenia odkedy dokedy sa nachádza v zahraničí.
 • Celoročné s opakovanými výjazdami – poistenie je platné celý rok, ale je obmedzená dĺžka pobytu v zahraničí bez vrátenia sa na Slovensko. Táto doba je zvyčajne 45 až 90 dní v závislosti od poistnej zmluvy.
 • Celoročné poistenie – klient je poistený na celý rok bez nutnosti vrátenia sa na Slovensko počas doby poistenia.

Pripoistenia k cestovnému poisteniu

Klient si môže pripoistiť aj ďalšie riziká, ktoré sú odporúčané v závislosti od cieľovej destinácie a typu cesty:
 • Zodpovednosť za škodu – poisťovňa uhradí škody, ktoré klient nechtiac spôsobí tretím stranám.
 • Storno cesty – kryje finančné škody spôsobené nečakanými okolnosťami, ktoré vám bránia nastúpiť na zájazd, dovolenku, využiť letenku a podobne.
 • Úrazové poistenie – poisťovňa vyplatí finančnú čiastku pozostalým v prípade úmrtia poisteného, alebo určité percento z dohodnutej sumy, ak klient utrpí úraz s trvalými následkami.
 • Rizikové športy – poisťovne delia športy na bežné, rizikové a nepoistiteľné. Toto pripoistenie kryje náklady po úrazoch spôsobených rizikovými športami.
 • Zásah horskej služby – kryje náklady spojené so záchranou a zásahom horskej služby, príp. prevoz vrtuľníka. Je potrebné aj vrámci SR pri dovolenke na horách.
 • Batožina a osobné veci – poistenie kryje náklady spojené so stratou alebo krádežou batožiny a osobných vecí z batožiny.
 • Cestovné doklady – poisťovňa uhradí náklady na vydanie náhradného dokladu a cestovné náklady či ubytovanie pri dlhšej ceste na konzulárny úrad v cudzine.
 • Právne služby – poisťovňa poskytne klientovi základnú a nevyhnutnú pomoc pri riešení právnych záležitostí.
 • Chronické ochorenia – kryje liečebné náklady klienta, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s chronickým ochorením alebo existujúcim ochorením, ktoré mal pri vstupe do poistenia (základný balík cestovného poistenia chronické ochorenia nekryje).
 • Manuálna práca – oplatí sa v prípade, ak cestujete do zahraničia za prácou a nie za oddychom.

Allianz

 • ponúka možnosť poistenia na celý rok bez nutnosti návratu na Slovensko
 • ponúka pripoistenie rizikové športy (výkonnostné športy) alebo aj rizikové práce (pod zemským povrchom, práce vo výškach či rizikových oblastiach)

AXA

 • môžete si poistiť opakované výjazdy – jeden výjazd môže mať trvanie až 90 dní
 • v celoročnom poistení získate automaticky poistenie zásahu horskej služby v SR
 • môžete si poistiť technickú pomoc s vozidlom

Union

 • môžete sa poistiť na 180 dní nepretržite (vhodné na študijné pobyty)
 • zľava pre poistencov zdravotnej poisťovne Union

Uniqa

 • možnosť poistenia bez obmedzenia veku poisteného s nezmenenou výškou poistenia
 • v balíku PLUS získate poistenie chronických ochorení do limitu 50 tisíc eur bez príplatku

Wüstenrot

 • poistenie klientov do 75 rokov
 • môžete získať technickú pomoc s vozidlom v balíku L bez príplatku