Pri požiaroch v dovolenkových destináciách sa zíde poistenie storna poplatku

 

Aktuálne požiare najmä v Grécku a Chorvátsku, ktoré patria k obľúbeným dovolenkovým destináciám Slovákov, si vyžadujú nielen okamžitý zásah a repatriáciu turistov z postihnutých oblastí, ale otvárajú tiež debatu o dôležitosti poistenia. V takýchto prípadoch sa totiž zíde nielen Európsky preukaz zdravotného poistenia a cestovné poistenie, ale oplatí sa poistiť si aj storno poplatkov.

Kedy sa zíde poistenie storna poplatku

Na poistenie storna poplatku je dobré myslieť, ak turista dáva prednosť skorému objednaniu si dovolenky či letenky. Poistenie storna je zahrnuté vo vyšších balíkoch s prednastavenými limitmi, storno je však možné uzatvoriť si aj samostatne.

Môže totiž nastať situácia, že občan nemôže vycestovať, či už pre chorobu, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo či rozvod, živelnú udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu majetku, prípadne došlo k živelnej udalosti v cieľovej destinácii. To všetko sú dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storno poplatku.

Vďaka tomuto poisteniu poisťovňa preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a nespotrebované služby. Poisťovni stačí doručiť lekársku správu, respektíve potvrdenie dokazujúce dôvod zrušenia cesty a potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky so storno podmienkami.

Nárast poistných udalostí

V poslednom čase poisťovne zaznamenávajú výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila.

Pozor však na dôvody na uplatnenie si storna, ktoré sú jasne špecifikované v poistných podmienkach, pretože cestu nie je možné stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde nedávno útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje. Naopak, živelná pohroma, akou sú aktuálne požiare v letoviskách Chorvátska a Grécka, je poistením krytá.

Pozor na termín uzatvorenia poistenia

Cestovné poistenie kryje poistné udalosti už na Slovensku od momentu, ako poistená osoba opustí miesto svojho bydliska či pracoviska a končí sa návratom do miesta bydliska či pracoviska.

Storno a prerušenie cesty z rovnakej príčiny si môže uplatniť až šesť ľudí, ktorí sú poistení v rámci jednej zmluvy. Znamená to, že ak napríklad pred cestou ochorie dieťa a je hospitalizované, storno poplatkov si môže uplatniť celá rodina.

Poistenie storno poplatkov je potrebné uzatvoriť si najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie alebo cestovný lístok. V opačnom prípade, pokiaľ si klienti uzatvoria storno až po zakúpení cesty, respektíve dovolenky, platnosť poistenia storna sa o niekoľko dní posunie.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *