Poistenie nehnuteľnosti

Chráni samotnú stavbu, teda všetky steny a vnútorné priečky bytu, stavbu domu či garáže. Vo väčšine poisťovní sa vzťahuje aj na všetky stavebné súčasti nehnuteľnosti ako je kuchynská linka, vstavané skrine, radiátor a podobne.

Poistenie domácnosti

Vzťahuje sa hlavne na zariadenie, teda napríklad na spotrebiče, elektroniku, nábytok, cenné obrazy atď.

Poistenie zodpovednosti

Ide o poistenie zodpovednosti za škody, ktoré klient spôsobí tretím osobám.

  • Existuje zodpovednosť z držby nehnuteľnosti, ktorú by ste mohli využiť napríklad keby spadnutá škridla z vašej strechy spôsobila škodu niekomu inému. Rovnako sa táto zodpovednosť vzťahuje aj na situáciu keď vám praskne vodovodné potrubie v stene a týmto spôsobom vytopíte susedov. Túto zodpovednosť si viete vo väčšine poisťovní pripoistiť k vašej nehnuteľnosti.
  • Ďalším typom zodpovednosti je občianska zodpovednosť, ktorú si viete pripoistiť väčšinou v rámci poistenia domácnosti. Kryje situácie keď vytopíte suseda napríklad prasknutou hadicou z práčky, ktorá ale nie je zabudovaná v stene. Zároveň vám toto pripoistenie pomôže aj mimo vašej domácnosti, napríklad ak počas lyžovačky na Slovensku alebo v rámci Európy niekoho nechtiac zraníte na svahu, alebo niečo poškodíte v obchode, či v hoteli počas dovolenky.

Ideálne na jednej zmluve

V poisťovniach môže byť niekedy rozdiel, čo kam spadá. Napríklad vonkajšie žalúzie či kotol sú zväčša definované ako stavebné súčasti a tie môžu v niektorých poisťovniach spadať do poistenia nehnuteľnosti, v iných do poistenia domácnosti. Aj preto je ideálne mať všetky tri poistenia komplexne na jednej zmluve a v jednej poisťovni.

Poistenia kryjú väčšinou tieto riziká

  • živelné udalosti (povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy a pod.)
  • požiar, výbuch či úder blesku
  • voda, škody na vodovodných potrubiach
  • krádeže, odcudzenie
  • vandalizmus

Poisťovne ponúkajú aj rôzne ďalšie pripoistenia, ktoré sa môžu svojím rozsahom líšiť v závislosti od každej poisťovne.

Čo je domácnosť a nehnuteľnosť ?