Havarijné poistenie (bežne nazývané aj “KASKO”) je poistenie vlastného motorového vozidla proti škodám, ktoré sa na ňom môžu prihodiť. Narozdiel od PZP nie je zo zákona povinné, ale je dobrovoľné.

Havarijné poistenie si uplatňujete najmä vtedy, ak si vaším zavinením pri nehode spôsobíte škodu na vlastnom vozidle. Ak by vám škodu spôsobil niekto iný, plnenie by mohlo ísť z vinníkového poistenia zodpovednosti, napr. z jeho PZP.

Toto poistenie sa zároveň vzťahuje aj na situácie, keď vaše vozidlo zničí živelná udalosť – napr. krúpy, požiar, ťarcha snehu a tiež na škody, ktoré vám môžu spôsobiť vandali alebo zlodeji.

Havarijné poistenie kryje najčastejšie tieto situácie, resp. poistné udalosti:

 • havária
 • úraz v dôsledku havárie
 • škody na vozidle, rozbitie skla a podobne
 • škody spôsobené živlami (napr. požiar, povodeň a záplava, krupobitie, ťarcha snehu alebo ľadu a podobne)
 • zrážka so zvieraťom
 • krádež vozidla alebo časti vozidla
 • krádež a poškodenie batožiny vo vozidle
 • škody spôsobené vandalizmom

Poisťovne majú v balíkoch havarijného poistenia rôzne kombinácie poistných rizík a zároveň klientom ponúkajú aj doplnkové pripoistenia, ktoré si môžete vybrať podľa vlastných potrieb. Od rozsahu krytia sa odvíja aj cena vášho poistenia.

Pri havarijnom poistení vám vzniká aj spoluúčasť – ide o váš finančný podiel na plnení škody, ktorá vznikne pri poistnej udalosti. Narozdiel od PZP, pri havarijnom poistení si sami môžete zvoliť, akú výšku spoluúčasti budete mať na poistnej zmluve.

Vaša spoluúčasť znižuje výšku poistného plnenia zo strany poisťovne, preto ovplyvňuje to, koľko budete platiť za vaše havarijne poistenie. Čím menší podiel spoluúčasti si zvolíte, tým drahšie bude vaše poistné a naopak.

Výška spoluúčasti

V minulosti sa najčastejšie využívala spoluúčasť vo výške 5 %, minimálne 150 eur. To znamená, že na každej poistnej udalosti sa klient finančne podieľal sumou 5 % z výšky poistnej škody, resp. minimálne 150 eurami.

Príklad: Ak bola škoda vo výške 500 eur, klient zaplatil spoluúčasť 150 eur. Ak sa škoda vyšplhala na 5000 eur, spoluúčasť klienta bola vo výške 250 eur.

Istý čas existovali aj havarijné poistenia bez spoluúčasti. Boli pre klientov drahšie a poisťovne zaznamenávali vysokú škodovosť pri týchto zmluvách. Klienti totiž mali tendenciu hlásiť každý malý škrabanček.

V súčasnosti sú v poisťovniach trendom fixné spoluúčasti na havarijnom poistení – napríklad spoluúčasť vo výške 100 eur. Klient teda zaplatí vždy rovnakú výšku spoluúčasti bez ohľadu na výšku škody. Pri drahších autách sa zvykne používať aj spouluúčast 10 %, minimálne 330 € alebo viac, aby sa klientovi znížila výška poistného.

Pri nehode, krádeži, resp. akejkoľvek škodovej udalosti, ktorá sa stane na vašom vozidle, čo najskôr zavolajte do poisťovne a čím skôr nahláste poistnú udalosť. V prípade vandalizmu

 • Poisťovňa vyberie obhliadkara, ktorý sa s vami skontaktuje a príde obhliadnuť auto.
 • V niektorých prípadoch vás poisťovňa pošle s autom do servisu, s ktorým spolupracuje, a tam vám auto obhliadnu.
 • Pri nižších škodách existuje aj možnosť samoobhliadky, závisí to od konkrétnej poisťovne a od výšky škody na aute.

Priebeh a dĺžka poistného plnenia môžu byť rôzne. Závisí to aj od závažnosti poistnej udalosti a rozsahu škody, aj od toho, ako rýchlo poisťovni dodáte všetky potrebné doklady. Väčšinou vyplníte záznam o nehode, doložíte kópiu vášho vodičského preukazu a technického preukazu poškodeného vozidla a doložíte ďalšie potrebné doklady, ktoré si môže poisťovňa vypýtať.

V niektorých prípadoch vám môže poisťovňa vyplatiť poistné plnenie aj za 2-3 dni, inokedy to trvá aj mesiac alebo dlhšie. Pri uzavretí poistenia si zároveň preštudujte aj výluky, aby vás pri poistnej udalosti nečakalo nepríjemné prekvapenie. V prípade výluky vám totiž poisťovňa nemusí vždy uhradiť celú sumu alebo všetky servisné náklady, ale len ich časť.

Súčasťou havarijného poistenia bývajú aj asistenčné služby. Ich rozsah sa môže líšiť v závislosti od každej poisťovne.

K najčastejším poskytovaným asistenčným službám patrí:

 • oprava vozidla na mieste
 • odtiahnutie a úschova vozidla v prípade poruchy alebo havárie
 • pomoc pri defekte
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo prázdnej nádrže
 • preprava osôb

Pri uzatváraní havarijného poistenia sa môžete v niektorých poisťovniach rozhodnúť, akú územnú platnosť bude mať vaše poistenie. Vo všeobecnosti platí na geografickom území Európy, ale môžete si vybrať, aby platilo len na území Slovenska, alebo na území určitých vybraných susedných štátov.

Väčšina havarijných poistení má nastavenú územnú platnosť pre celú Európu. Samozrejme platí, že čím väčšia je územná platnosť, tým vyššie poistné zaplatíte.