Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

 

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nikto nechce zažiť. No keď sa už takáto nepríjemnosť stane, je dobré vedieť, čo môžete urobiť. A ešte lepšie je, ak ste na takýto moment pripravený, napríklad správne zabezpečeným poistným krytím.

Čo robiť, ak dôjde k vytopeniu

Ak voda uniká z vášho zariadenia, odstavte hlavný prívod vody do bytu. Ak vás vytápa sused, okamžite ho kontaktujte. V prípade skrytej chyby totiž nemusí vôbec vedieť, že vás vytápa. Ak ho nenájdete doma, kontaktujte bytového správcu a havarijnú službu. Ich čísla nájdete na nástenke pri vchode do bytovky.

Zabráňte ďalším škodám. Veci, ktoré ešte nepoškodila voda, odneste do bezpečia, rovnako aj tie, ktoré sa ešte dajú zachrániť. Kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a dodržujte postup, ktorý vám operátor odporúča.

Zdokumentujte škody – vytvorte fotografie a videá. Čo najrýchlejšie nahláste poistnú udalosť vo svojej poisťovni, a to buď telefonicky, alebo online. Podľa ich rozsahu potom likvidátor rozhodne, či je potrebné obhliadnuť škodu aj osobne, alebo postačí obhliadka cez videohovor.

Určite však neupratujte a neodstraňujte škody, kým poisťovňa škodu neobhliadne. Výnimkou je, samozrejme, situácia, keď z bezpečnostných dôvodov musíte zasiahnuť.

Ako riešiť poistnú udalosť

Je zrejmé, že vinník je povinný vzniknutú škodu nahradiť, či dostať zničené veci do pôvodného stavu. Tí, ktorí majú poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu, sa môžu spoľahnúť na plnenie od poisťovne. Je však dôležité mať uzatvorené všetky tri typy poistenia a s primeranými poistnými sumami.

Pretože, ak sú poistení poškodený aj vinník, stačí nahlásiť škodu v oboch poisťovniach. Vinník si tak bude nárokovať plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu a poškodený z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Poškodený tak môže dostať najvyššie možné poistné plnenie.

Dôvodom je, že z poistenia zodpovednosti za škodu by poisťovňa plnila len škodu v čase, čo znamená, že by zohľadnila opotrebenie domácnosti, kým plnenie z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti bude vychádzať z nastavených limitov v zmluve. Poisťovne si potom vybavia účty medzi sebou.

Ak je však poistený iba vinník, bude si môcť nárokovať plnenie len z poistenia zodpovednosti za škodu s tým, že ak je poistený iba poškodený, poisťovňa mu preplatí škodu, no následne si bude uplatňovať nárok na finančnú náhradu u vinníka. Ak poistenie nemá, škodu musí uhradiť z vlastného vrecka.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *