Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení prinesie viacero noviniek

 

Medzirezortné pripomienkovanie novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa skončilo už v júli minulého roka. Aj napriek tomu sa jej vstup do účinnosti podľa Ministerstva financií SR predpokladá až od 1. júla 2024. Dovtedy však novela bude musieť ešte prejsť schvaľovaním v parlamente. Pripomeňme si preto, aké najdôležitejšie zmeny novelizácia môže priniesť prináša a koho sa úpravy najviac dotknú

Zmeny z európskej smernice

Novela, ktorá sa mala prispôsobiť eurosmernici o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel z 24. novembra 2021, mala byť pôvodne v platnosti už v závere minulého roka. No keďže ju Ministerstvo financií SR nestihlo predložiť včas na rokovanie parlamentu, očakáva sa, že by sa tak mohlo stať v prvej polovici tohto roku, a teda že by mohla začať platiť od 1. júla 2024. Všetko však bude závisieť od vývoja legislatívneho procesu.

Zákonné poistenie pritom upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná novelizácia zákona sa uskutočnila v roku 2019.

Novela zákona o PZP sa týka predovšetkým rozšírenia definície motorového vozidla, ktorá tak rozšíri okruh povinne poistených vozidiel, ako aj navýšenie minimálnej výšky poistného plnenia, zohľadňovania predchádzajúceho škodového priebehu, kontroly poistenia členskými štátmi a odškodňovania v prípade, ak je poisťovňa platobne neschopná.

Pre ktoré kolobežky bude PZP povinné?

V prípade novej definície motorového vozidla novela neupravuje zvlášť jednotlivé typy takzvaných light vozidiel, akými sú elektrická kolobežka, e-bike či segway, ale len stanovuje rýchlostné, respektíve váhové limity pre akékoľvek motorové vozidlo, pre ktoré bude platiť povinnosť uzavretia PZP.

Na základe európskej smernice bude akékoľvek motorové vozidlo s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 kilometrov za hodinu alebo vozidlo ťažšie ako 25 kilogramov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 kilometrov za hodinu musieť mať uzatvorené PZP.

Za maximálnu konštrukčnú rýchlosť sa pritom považuje rýchlosť, ktorú výrobca stanoví ako najvyššiu. Výnimkou však budú invalidné vozíky určené na používanie osobami s telesným postihnutím, na ktoré nebude potrebné poistenie uzatvárať.

V praxi sa však podľa rezortu financií zavedenie PZP na elektrokolobežku či iné ľahké vozidlá nedotkne veľkej skupiny ľudí, keďže drvivá väčšina elektrických kolobežiek, ale aj iných podobných vozidiel, má konštrukčnú rýchlosť práve maximálne 25 km za hodinu.

Otázka, ktorá však stále visí vo vzduchu, je, ako budú dotknuté vozidlá na Slovensku evidované či identifikované, keďže stále neexistuje žiaden centrálny register pre tieto typy vozidiel, ktoré nepodliehajú štandardizovanej evidencii.

 

Počet nehôd a úrazov výrazne rastie

Zákonná poistka na kolobežky má byť zavedená v každom členskom štáte Európskej únie. Dôvodom je pribúdajúci počet nehôd a škôd, ktoré spôsobujú ich majitelia. Za posledných päť rokov počet nehôd desaťnásobne vzrástol. K najčastejším nahláseným škodám spôsobeným jazdou na elektrickej kolobežke patria nárazy do zaparkovaných vozidiel na ulici. Ojedinelé nie sú ani prípady nárazov do chodcov a rôzne úrazy. Nové nariadenie má zabezpečiť, aby poisťovne tieto škody preplácali. V súčasnosti je možné takéto škody preplatiť z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré je súčasťou poistenia domácnosti. Toto poistenie je však dobrovoľné.

Aké budú minimálne poistné limity

Ďalšou dôležitou zmenou v pripravovanej novele zákona, ktorá sa dotkne poisťovní, sú zmeny minimálnej výšky poistného plnenia, ktoré vychádzajú priamo zo smernice. Minimálna suma v prípade ujmy na zdraví je stanovená na 6,45 milióna eur na nehodu bez ohľadu na počet poškodených (v súčasnosti je to 5,24 milióna eur) alebo 1,3 milióna eur na poškodeného (v súčasnosti 1,05 milióna eur).

V prípade škody na majetku je stanovený minimálny limit 1,3 milióna eur na nehodu bez ohľadu na počet poškodených. Jednotlivé poisťovne môžu však zároveň aj naďalej ponúkať vyššie limity poistného plnenia.

Cieľom úpravy je zabezpečenie rovnakej minimálnej ochrany poškodených v celej Európskej únii. Európska komisia každých päť rokov uvedené sumy prehodnotí v súlade s harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien.

Podľa nej navýšenie minimálnych poistných limitov, ktoré zvyšujú nároky na odškodňovanie, môže mať vplyv aj na ceny PZP. Nejde však o jediný faktor ovplyvňujúci cenu poistenia, keďže do cien PZP sa významnou mierou premieta najmä inflácia, zvýšené ceny energií, rastúca škodovosť, cena práce, ako aj cena náhradných dielov na opravy.

Okrem toho vzniknú poisťovniam aj ďalšie povinnosti, keďže okrem implementácie navýšenia limitov poistného plnenia do svojich produktov budú musieť upraviť aj postupy pri zohľadňovaní celkového škodového priebehu poistenia pri určovaní výšky poistného.

zdroj: finreport.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *